Economical Cord Lanyard with Custom Lanyard Designs | Dongguan Jian Plastic & Metal

DONGGUAN JIAN PLASTIC & METAL PRODUCTS LTD.

Economical Cord Lanyard with Custom Lanyard Designs